Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області (Хмельницька область)

 

Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА у співпраці з Хмельницьким обласним центром зайнятості, КЗ "Хмельницький обласний центр з організації роботи по обробці інформації та фінансуванню соціальних програм"

Проект спрямовано на створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області – нового інструменту реалізації регіональних реформ. Багаторівневе управління процесами формування та використання трудових ресурсів в довгостроковій перспективі забезпечить збереження та накопичення трудових ресурсів, сприятиме вирішенню проблеми бідності, безробіття, зниженню соціальної напруги та створить умови для узгодженої діяльності всіх суб’єктів ринку праці та зайнятості

Місце впровадження: Хмельницька область

Цільові групи: керівники та співробітники органів праці та соціального захисту населення, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, центрів зайнятості, представники об’єднань роботодавців, профспілок, ЗМІ, агентств з працевлаштування

Цілі проекту: Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області через дослідження стану та динаміки ринку праці, розробку середньо- та довгострокового прогнозів, оновлення інфраструктури управління ринком праці, проведення інформаційної кампанії, серії навчальних заходів для суб’єктів управління ринком праці, їх партнерів, ЗМІ

Дії проекту:

  • Створення єдиної обласної системи он-лайн управління регіональним розвитком ринку праці, оновлення інфраструктури суб’єктів ринку праці для її функціонування
  • Видання посібника із описом моделі управління розвитком ринку праці
  • Проведення дослідження стану та динаміки ринку праці та забезпечення кадровими ресурсами області, розробка середньо- та довгострокового прогнозів розвитку ринку праці в області
  • Створення інформаційного порталу з проблематики функціонування та розвитку ринку праці, веб-сторінки проекту, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів з проблематики функціонування та розвитку ринку праці

Проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, прес-конференцій, підсумкової конференції за результатами реалізації проекту.

http://rynok-pratsi.com.ua/ 

https://www.facebook.com/rynok.pratsi