Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону (Волинська та Рівненська області)

Управління освіти і науки Рівненської ОДА у співпраці з Управлінням освіти і науки Волинської ОДА та  Західноукраїнською регіональною непідприємницькою громадською організацією "Волинський ресурсний центр"

Проект передбачає дослідження ринку праці, роботу з найпроблемнішими ділянками в підготовці робітничих професій, створення доступу до інструментів професійної орієнтації і вибору професії та до засобів формування активної поведінки на ринку праці від пошуку роботи до започаткування власної справи, сприяння соціальному діалогу роботодавців і держави в питаннях професійно-технічного навчання, формування нової якості трудових ресурсів, яка зможе стати конкурентною перевагою субрегіону в боротьбі за інвестиції та нові робочі місця та призведе до зменшення міжрегіональних економічних диспропорцій

Місце впровадження: Рівненська та Волинська області

Цільова група проекту: учні, викладачі економіки, куратори центрів кар’єри і випускники 44 професійно-технічних навчальних закладів Волинського субрегіону, учні старших класів шкіл субрегіону та їхні батьки, які приймають рішення про вибір професії.

Цілі проекту: Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Рівненської та Волинської областей, у тому числі покращення адаптивності молоді на ринку праці, зокрема через сприяння налагодженню соціального діалогу у сфері ринку праці, покращення первинної професійної підготовки та профорієнтаційної роботи з учнями, сприяння самозайнятості молоді

Дії проекту:

  • Вивчення стану сучасного ринку праці, детальний аналіз і напрацювання рекомендацій для інститутів ринку праці, створення інформаційно-пошукової системи по регіональному ринку праці
  • Забезпечення професійно-технічних закладів освіти сучасними інструментами і засобами навчання: зміцнення матеріально-технічної бази 8-12 закладів, розробка 5 мультимедійних навчальних курсів, проведення 20 семінарів для майстрів виробничого навчання
  • Покращення вміння молоді вибирати професію, шукати роботу і створювати власну справу: порадник для молоді з самостійного пошуку роботи, онлайн-система для тестування професійної придатності, тренінги з підвищення якості роботи для співробітників Центрів кар'єри, тренінги з методики навчання підприємництву для викладачів, 5 вебінарів для молоді з питань започаткування бізнесу, розробка 4 мотиваційних відеороликів  з прикладами започаткування власної справи

http://kariera.in.ua/

www.facebook.com/groups/karierainua/