Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Укр / Eng

Розроблено зразки установчих документів Агенції регіонального розвитку

23.04.2016

ДО УВАГИ ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ОБЛАСНИХ РАД ТА ІНШИХ СУБЄКТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ!

Зразки установчих документів Агенції регіонального розвитку відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з міжнародними донорами розробило проект Концепції інституційної підтримки реалізації реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та державної регіональної політики, метою якої є формування однакового розуміння потреби, завдань, способів діяльності інституційної підтримки реалізації реформи Урядом України, регіональними та місцевими органами влади та донорськими організаціями.

У відповідь на звернення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України експерти проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» розробили проекти зразків документів із заснування Агенції регіонального розвитку з набором мінімально необхідних для цього положень та на основі кращого українського та міжнародного досвіду:

  1. Аналітична записка, яка містить Алгоритм дій із заснування Агенції регіонального розвитку
  2. Проект Установчого акта про створення Агенції регіонального розвитку ЗРАЗОК
  3. Проект Положення про Установу «Агенція регіонального розвитку» ЗРАЗОК
  4. Проект Протоколу Установчих зборів із заснування Установи «Агенція регіонального розвитку» ЗРАЗОК

Відповідно до статті 19 Закону України «Про засади державної регіональної політики» (від 05.02.2015 № 156-VIII) – з метою ефективної реалізації державної регіональної політики Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські ради та відповідні державні адміністрації можуть засновувати агенції регіонального розвитку. Співзасновниками агенцій регіонального розвитку також можуть бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські об’єднання регіону. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями на підставі цього Закону та інших законів України. Агенція регіонального розвитку не може бути бюджетною установою. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються законодавством України та положенням, що має відповідати типовому положенню про агенцію регіонального розвитку.

У разі виникнення запитань щодо застосування проектів зразків документів із заснування Агенції регіонального розвитку, просимо звертатися у письмовому вигляді на info@surdp.eu.